fbpx
Rezervácie na

Výstava obrazov FARBY NÁDEJE

autori výstavy: Zuzana AUGUSTÍNOVÁ BOTEKOVÁ & Andrej BOTEK 

Zuzana Augustínová Boteková vyštudovala odbor voľnej textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení. 

Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe – obrazom a kolážam, maľbe na hodvábe, textilným objektom a textilnému úžitkovému dizajnu ako sú výtvarné vankúše, šále, šatky. Kombinuje techniky a materiály a v jej výtvarnom prejave dominujú abstraktné štruktúry a výrazná farebnosť. Je členka niekoľkých združení výtvarných umelcov a výtvarníkov. 

Andrej Botek vyštudoval odbor teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania na Fakulte architektúry SVŠT. V súčasnosti pôsobí na Fakulte architektúry STU na RKCM BF UK (Sakrálne umenie). 

Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe – maľbe akrylom, olejom, suchým pastelom, kresbe a ilustráciám ako aj reštaurovaniu pamiatkových objektov, dejinám umenia a architektúry. Je členom niekoľkých združení výtvarných umelcov a architektov.